Strategiebepaling

In de evenementenstrategie worden alle interne en externe evenementen, bijeenkomsten of deelnames in evenementen van derden binnen de organisatie geanalyseerd en vervolgens opgenomen in een jaarlijkse planning. We maken niet alleen alle evenementen mee van dichtbij maar coachen deze ook tot aan de evaluatie.

Onderdelen binnen de strategiebepaling zijn:

  • Analyseren bestaande evenementen zowel intern (personeel) als extern (relaties)
  • Bepalen jaardoelstellingen en evaluatietrajecten.
  • Integratie van en aansluiting op marketingdoelstellingen
  • Toetsen NederlandseĀ  wet- en regelgeving
  • Aansturen externe partijen voor waarborging uitgestippelde strategie
  • Begeleiden aanbestedingsprocedures grote evenementen